Windmolen Moddergat

Door de gemeente Noardeast-Fryslân is vergunning verleend om de bestaande windmolen, die ter hoogte van de Fûgelpits staat, te vervangen door een andere windmolen die ongeveer 4 meter hoger wordt, met een totale hoogte van 60 meter.

Maandag 15 juni aanstaande zal de provincie Fryslân, betreffende de vaststelling Verordening Romte Fryslân, haar besluit bekend maken of zij instemt met een aantal wijzigingen in deze verordening ten aanzien van windmolens in Friesland. Het voornemen is om ook de windmolen Moddergat op de zogenaamde limitieve lijst van dorpsmolens te plaatsen. Een dorpsmolen staat bij het dorp; in dit geval behoort de molen tot Ternaard. Dit zou betekenen dat Ternaard de lusten heeft en Moddergat de lasten in de vorm van een lelijke molen. Ook in de toekomst zou dit consequenties kunnen hebben in de vorm van plaatsing van een hogere molen. Dit is nu nog niet aan de orde, maar in geval u uw zorgen en bezwaar kenbaar wilt maken, kunt u dat tot maandag doen bij statengriffie@fryslan.frl met cc naar staten@fryslan.frl, ter attentie van de leden van Provinciale Staten.

Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier downloaden.

 

Aankomende evenementen