Feestcommissie Dorpsfeest

 

 dorpsfeest2  dorpsfeest4

feest 2015 2

Dorpsfeest-2015

In Paesens-Moddergat vieren we eens per 4 jaar feest. We beginnen op donderdagavond en eindigen op zondagochtend met een kerkdienst in de tent. Tijdens deze dagen zijn tuinen en straten mooi versierd, is er een optocht van feestwagens en fietsen en vinden er spellen en (muziek)voorstellingen plaats in en om de tent op het speelveld. De tent is in die dagen het kloppende hart van het tweelingdorp.

Uniek voor Paesens-Moddergat is dat de inwoners sparen voor het feest d.m.v. lidmaatschap van de feestvereniging; men hoeft dan tijdens het feest geen bijdragen meer te doen voor de activiteiten. Bent u nog geen lid maar zou u graag lid willen worden? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester. 

Van 13 tot en met 16 juni 2019 was er weer een prachtig dorpsfeest georganiseerd.

Na elk feest verlaten enkele leden van de commissie het bestuur.

Contact:

Voorzitter Minne Faber – 06-308 330 24

Penningmeester Sietse-Pieter Visser – 06-273 759 50 – sietsep_visser@live.nl