Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Paesens-Moddergat

Aan sterven en uitvaart of crematie willen we liever niet denken. Toch hoort het bij het leven en zal er bij leven het een en ander geregeld moeten worden. Het is niet voor iedereen duidelijk waarom een lidmaatschap van ‘De Laatste Eer’ belangrijk is of zou zijn. Hierbij willen wij u uitleggen waarom een lidmaatschap wel degelijk belangrijk is.

Er zijn verschillende redenen om lid te worden van onze vereniging:

  • Wij regelen en verzorgen de gehele uitvaart/crematie;
  • Bijna alle wensen ten aanzien van de uitvaart/crematie worden gerespecteerd;
  • De leden zijn verzekerd van een persoonlijk afscheid;
  • De uitvaartvereniging is vertrouwd in de eigen omgeving en bekend met de plaatselijke gebruiken en cultuur;
  • De vereniging biedt, indien gewenst, nabestaanden ondersteuning;
  • De vereniging behartigt de belangen van de leden zonder commercieel doel;
  • Wij werken met een vaste, in de omgeving bekende en vertrouwde, uitvaartverzorger.

Bij een sterfgeval is de plaatselijke uitvaartverzorger dag en nacht bereikbaar. Wanneer men afhankelijk is van commerciële uitvaartverenigingen, moet een uitvaartverzorger soms van ver komen en kan het langer duren voordat deze arriveert. Ook werken wij met plaatselijke dragers en grafdelver, die bekend zijn met de begraafplaats en gebruiken. Nabestaanden vinden het vaak fijn te weten dat de uitvaart/crematie geregeld wordt door ‘eigen volk’. Als plaatselijke vereniging zonder winstoogmerk worden de kosten zo veel mogelijk beperkt, waardoor u behoorlijk goedkoper uit bent dan bij een commerciële uitvaartvereniging.

Onze vaste uitvaartverzorger is Marjanna Zeilinga, woonachtig in Dokkum. Haar contactgegevens zijn: tel. (0519)29 72 80 of 06-12 83 91 95, e-mail: info@uitvaartzorg-zeilinga.nl. Mocht het onverhoopt voorkomen dat Marjanna niet beschikbaar is, dan neemt haar collega Ruurd Verbeek het over. Ook hij is bekend met de wensen en gebruiken in onze dorpen.

Als lid van de uitvaartvereniging ontvangt u bij overlijden een ledenkorting van € 600,00. Hiervoor betaalt u contributie. De contributie bedraagt € 20,00 per lid per jaar. Wanneer beide ouders lid zijn, zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Als een van de ouders van kinderen jonger dan 18 jaar is overleden, dan bedraagt de contributie 50%. In geval van scheiding, zijn kinderen jonger dan 18 jaar alleen gratis meeverzekerd als er voor twee volwassenen wordt betaald.

Voor nieuwe leden die op latere leeftijd lid willen worden, geldt een instapregeling, waarvoor onderstaand een indicatie wordt gegeven wat de eenmalige kosten zijn:

1950 – € 325,00
1955 – € 287,50
1960 – € 250,00
1965 – € 212,50
1970 – € 175,00
1975 – € 150,00
1980 – € 112,50
1985 – € 75,00
1986 – € 67,50
1987 – € 60,00
1988 – € 52,50
1989 – € 45,00
1990 – € 37,50
1991 – € 30,00
1992 – € 22,50
1993 – € 15,00
1994 – € 7,50

U kunt er ook voor kiezen om niet de instapkosten te betalen, maar een lagere ledenkorting te ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Vanger. (Voor informatie over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de beheerder, de heer Yme Boersma, tel. 0519-58 92 87.)

p/a G. Vanger-Bosch
Seewei 35
9142 VR Moddergat
Tel. (0519)58 98 71
E-mail: j.a.vanger@knid.nl