Onze Stoere Boeren

Moddergat was vroeger voornamelijk een vissers dorp en Paesens bestond meer uit landbouwers en veetelers, en hoewel dat tegenwoordig wel wat anders is zijn onze vissers en boeren nog steeds van groot belang voor onze dorpen. Hier hebben we de vissers voorgesteld. De landbouwers en veeboeren zijn nu aan de beurt.

Paesens-moddergat ligt midden in de agrarische gebieden, boeren zijn dus van groot belang. Ze bepalen met hun producten het aangezicht van de omgeving. Nu is er in de landbouw een hoop veranderd de afgelopen 50 jaar, zowel de schaal als de producten die in de omgeving werden geteeld zijn veranderd.
Zo werden hier vroeger in de buurt ook bollen geteeld en dat zie je nu bijna helemaal niet meer. Mais is in opkomst de laatste jaren en beide producten zijn zeer bepalend voor hoe we de landerijen ervaren. De bollen in het voorjaar zorgden voor veel kleur dat nu door zowel bewoners als toeristen soms wat gemist wordt. Aan de andere kant beperkt de grote van de mais planten enorm de kijk over het land. Waarschijnlijk ziet het landschap er over 20 jaar weer anders uit, de vraag veranderd en dus ook de teelt.

Het mooie van wonen in een landbouwgebied is het ervaren van de seizoenen. Het diepe zwart van de grond in de winter, soms doortrokken van een beetje witte rijp. De eerste diepe voren die voor de Aardappels worden getrokken zijn een aankondiging voor het naderend voorjaar. Het tere groen van de eerste koolplanten en de bergen suikerbieten langs de weg voor “de campagne” kondigen de herfst aan. Eigenlijk heeft elk seizoen zijn charme, het is een kwestie van kijken en ervaren.

Schaapjes tellen
Je zou denken met zoveel schapen op de dijk dat Paesens-Moddergat wel een hoop schapenboeren zou tellen maar niets is minder waar. De schapen op de dijk zijn allemaal van 1 groot bedrijf (Kingma veehandel en schapen- en melkveehouderij) dat niet in Paesens-Moddergat zit maar in Hantumeruitburen. Wel zijn er wat hobby boeren met schapen en lammetjes. Sommigen trouwens met heel bijzondere schapenrassen.

Koeien houden of veeteelt

Vroeger had vrijwel elk huis een schuurtje met een paar koeien, die werden in het voorjaar door jonge (sterke en snelle) jongens naar het begin van de Buorren gedreven. Daar stond de veearts klaar voor een controle onderzoek (en vaccinatie?) Daarna gingen de koeien achter de dijk naar het kwelder gebied. (en de boeren en hun zoons naar de kroeg om dit evenement gezellig af te sluiten)
Achter de dijk was de zogenaamde Jister. Dat was een soort omheining waar de koeien van al die verschillende “boeren” samen kwamen om te worden gemolken. De Jister ligt er overigens nu nog, als je vanuit Paesens langs de dijk richting Anjum gaat en bij het mijnmonument omhoog over de dijk gaat ligt de Jister rechts in het kwelder gebied.

Die manier van koeien houden bestaat vrijwel niet meer. Veeteelt is qua schaal in ons land vrijwel een industrie geworden. Toch is er een veeboer in Paesens die in 2008 een initiatief is gestart om met een kudde Hereford koeien op biologische wijze te boeren en vlees te leveren met een duidelijke herkomst. De runderen grazen van april tot en met eind oktober in het Lauwersmeergebied. En staan in de winter in een ruime stal.

Aankomende evenementen