Christelijke Vrouwengroep

In het winterseizoen komt de Christelijke Vrouwengroep één keer in de maand op een dinsdagavond bij elkaar. Op dit moment zijn er ongeveer 35 leden. Het is een gevarieerde groep, in alle leeftijden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Lidmaatschap kost € 35,00 per seizoen. Hiervan worden kosten als zaalhuur en vergoedingen voor sprekers betaald, maar ook een gedeelte van het gezamenlijke reisje.

Kijk in de agenda voor de exacte data en de onderwerpen.

De grondslag: de vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods woord voor onze Christelijke levensovertuiging een toetssteen en een richtsnoer moet zijn.

Doel: de vereniging stelt zich ten doel te werken aan vorming en ontwikkeling van al haar leden. In al haar verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale vraagstukken.

Presidente: Gelske Taekema-Lei 0519-58 97 70
Penningmeester: Alida Toxopeus, 06-39 13 25 30
Secretaris: Griet Faber-Tilma 0519-58 96 19