Reddingboot L.A. Buma Moddergat

 

la buma
la buma oud
buma

Zaterdag 30 augustus 2014 is de gerestaureerde reddingboot L.A. Buma weer in gebruik genomen als wedstrijdroeiboot.. De restauratie nam zo’n vier jaar in beslag. Een aantal enthousiaste mannen trainen hard om nu met de LA Buma aan wedstrijden mee te doen.

Vanuit Moddergat werden 64 jaar lang pogingen ondernomen om met een reddingboot, roeiend of zeilend, mensen te redden die met hun schip in moeilijkheden gekomen waren. Het reddingsstation werd in 1878 gebouwd, deed dienst tot 1942 en staat er nog steeds, zij het in slechte staat. Maar ook de voormalige reddingsboot van Moddergat heeft de tand des tijds moedig doorstaan. In 2011 keerde hij in het dorp terug om gerestaureerd te worden.

De wat excentrieke maar vooral ook rijke Makkumer kamergeleerde Lieuwe Annes Buma had 12.000 gulden nagelaten aan de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, om daarmee een eerste station op Fryslâns vaste wal te vestigen. En deze maatschappij koos voor Moddergat, in de eerste plaats vanwege de vele schipbreuken die er plaats vonden op de Engelsmanplaat, gelegen tussen Schiermonnikoog en Ameland. Maar een andere motivatie voor deze keus was dat de geharde vissers van Paesens en Moddergat (en het nabijgelegen Wierum) al ervaring hadden met reddingen en het gebied op hun duimpje kenden.

Diverse bewaard gebleven medailles en oorkonden getuigen daar nog van. Deze vissers vormden de logische bemanning van de L.A. Buma gedoopte reddingboot.

Facebook: Reddingboot L.A. Buma Moddergat