Kaatsvereniging “Thomas Prins”

kaatsverenigingIn 1981 is de kaatsvereniging Thomas Prins opgericht. Vernoemd naar een bekende kaatser uit onze dorpen. Elke zomer worden er op het sportveld partijen gekaatst door kinderen, dames en heren. Sinds 2015 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe kantine en de kleedaccommodatie van de Dûbelslach.

Bestuur
Marten Groen 0653861359
Emkje Lei 0636189234
Astrid Meinema 0613412997
Magchiel Faber 0620088443
Nutte Buurmans 0646305710

Kijk op hun facebookpagina

Opgave voor deelname aan wedstrijden graag via de website.