CBS ‘t Kompas

cbs 't kompasChristelijke Basisschool ’t Kompas is een kleine basisschool, behorend bij de stichting Arlanta. Samen werken aan een dijk van een school, is het motto voor de komende jaren.  Dertig  leerlingen uit Paesens, Moddergat en Wierum, Nes en Anjum bezoeken de school. In augustus 2024 houdt de school helaas op te bestaan.

Contactgegevens:

Telefoon: 0519 -589234

Email: directie@kompas-arlanta.nl

Website: www.kompas-arlanta.nl