Gemeentezaken

De dorpen Paesens en Moddergat vallen onder de gemeente Noardeast-Fryslân

Huisvuil
Wekelijks op donderdag worden de containers geleegd. In de even week uw grijze container en in de oneven week wordt uw groene container geleegd. Kijk voor de afvalkalender op deze pagina.

Papiercontainer
Iedere maand, de eerste woensdagmiddag staat er een container op de Kokentún (bij de school). Op de inzameldagen kunt u vanaf 16.00 tot 18.00 uur uw oud papier inleveren.

Glas
Uw flessen en potjes van glas kunt u apart inleveren in een glascontainer. Deze glascontainer kunt u vinden op de Meinsmawei.

Links naar gemeente:

Gemeentegids