Dorpskrant

Paesens-Moddergat heeft een dorpskrant die 4 keer per jaar verschijnt. Naast een aantal vaste rubrieken besteedt de krant aandacht aan allerlei gebeurtenissen in het dorp.

Nieuwtjes, wetenswaardigheden, verhuizingen en jubilea etc. kunnen worden ingeleverd bij één van onderstaande redactieleden of via de mail gestuurd naar: Dorpskrant.Pmer@gmail.com.

Hans Wouda, Seewei 38, Moddergat
Sietske Hiltje Visser, Gasthuisstraat 16, Dokkum
Ype Kingma, Eastein 13, Peazens
Wouter Koek van Egmond, Bakkerssteechje 2, Peazens
Eveline van Dijck, Seewei 47, Moddergat
Anne Goaitske Breteler, Fiskerspaad 10, Moddergat