Vereniging van Dorpsbelangen Peazens Moddergat

Het dorpsbelang vergadert eens per maand. De data staan vermeld in de agenda op deze website. Als u het dorpsbelang nodig heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 • Oane Meinema voorzitter
 • Aaltje Dijkstra vice – voorzitter
 • Gelske Taekema , waarnemend secretaris e-mail: dorpsbelang@paesens-moddergat.nl
 • Ingeborg Donkersloot-Meijer , penningmeester
 • Klaas Buurmans algemeen lid 

Waar houdt de vereniging van dorpsbelangen zich mee bezig?

We onderhouden contacten met gemeente en provincie, maar ook met organisaties als ’t Fryske Gea, de NAM, Doarpswurk, Stichting Welzijn ’t Bolwurk, Woningstichting Thús Wonen en de DOM met als doel de belangen van onze dorpen te behartigen. We onderhouden contacten met de dorpsbelangen van andere dorpen onder het motto “Samen bereiken we meer dan alleen”

Onderwerpen waar we ons mee bezig houden;

Verkeersveiligheid, groenvoorziening, verfraaiing van het dorpsbeeld, verkrotting van panden. In samenwerking met bewoners en commissies culturele activiteiten , sportactiviteiten en feesten te organiseren.

vlag wapen

Projecten:

 • Met behulp van DOM gelden werd de Seewei structureel gerenoveerd, Het bestuur van de DOM heeft hier veel aan bijgeleverd
 • De Fjellingen werd gerenoveerd, de kade werd gerenoveerd, er werd bestraat en bankjes geplaatst
 • Het Zeemijnmonument is geplaatst in 2016 met dank aan de inzet van dhr. E .Prins en het bestuur van het museum ’t Fiskershüske
 • Vernieuwing van de wapenborden bij de ingang van het dorp
 • Het vernieuwen en onderhouden van de website www.paesens-moddergat.nl en facebookpagina.
 • Opleveren vernieuwde speeltuin aan de Wiel 2021