Waar is de AED?

aed

Op twee centrale plekken in het dorp hangt een AED waarbij een alarmeringssysteem aanwezig is. In het dorp is een gelamineerd A4’tje met telefoonnummers van de AED vrijwilligers huis aan huis bezorgd. De burgerhulpverleners worden via de meldkamer gealarmeerd wanneer een melding van hartfalen bij 112 binnenkomt.

Onze AED’s zijn gevestigd bij de Fam. Basteleur, Fam. Visser en bij het sportveld.

Adressen:
Fam. Basteleur
De Oere 48
9142 VL Moddergat

Fam. Visser
De Buorren 15
9136 PT Paesens

MFA De Dûbelslach
sportveld