Kerken

gereformeerde kerk
herv kerk 2

In Paesens-Moddergat zijn de gereformeerde gemeente en de hervormde gemeente met elkaar verbonden in de Protestantse kerk in wording. De diensten worden gezamenlijk gehouden in It Anker te Moddergat of in de Antoniuskerk te Paesens.

Wilt u weten wanneer er kerkdiensten zijn? Klik hier.

De diensten in het It Anker zijn te beluisteren via de kerkomroep.

De diensten in de Antoniuskerk kunt u live beluisteren via Kabelnoord 952KR

Contactpersoon: Jantine Meinsma
E-mail:  j.lei06@knid.nl