Museum ’t Fiskershúske aanvaardt legaat Zwart

Onderzoek naar haalbaarheid exploitatie

Aanvaarding legaat Zwart
Vandaag is door het bestuur van de Stichting Musea Noardeast Fryslân (museum ’t Fiskershúske in Moddergat en Museum Dokkum) officieel het legaat aanvaard van wijlen de heer J. Zwart uit Moddergat. In zijn testament heeft hij de stichting een boerderij en twee bijbehorende schuren gelegateerd. Onderdeel van het legaat zijn ook roerende goederen.

De aanvaarding van het legaat is meteen ook de start van het onderzoek naar bij de musea passende exploitatiemogelijkheden van deze boerderij. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Arnhemse bureau Artlab. Artlab is een allround productiehuis met expertise op het gebied van kunst, cultuur, design en mode en ontwikkelt hoogwaardige producties binnen de commerciële en culturele sector.

Mocht uit dit onderzoek en/of aanvullende onderzoeken blijken dat een goede exploitatie niet mogelijk is dan kan de boerderij zonder kosten worden terug geleverd aan de oorspronkelijke boedel. Wel blijft de Stichting Musea Noardeast Fryslân in het bezit van de meest waardevolle roerende zaken.

Aankomende evenementen