Simmer yn Fryslan, Simmer yn Peazens-Moddergat

Omrop Fryslân komt op 21 juli in Paesens Moddergat om de hele dag radio- en televisiebijdragen te maken voor Simmer yn Fryslan.
Ze zijn op zoek naar een aantal mensen en onderwerpen die een goed beeld geven van hoe het in ons dorp is, wat er te beleven valt, hoe de sfeer is en hoe de mensen er wonen. Daarbij kunnen we niet zonder jullie hulp.

Onderwerpen/mensen die ze zoeken:

  • Iemand die veel weet over de historie van het dorp
  • Iemand die wat vertellen kan over bijvoorbeeld de camping, de kerk, het museum, de haven, een (familie)bedrijf of een andere herkenbare plek in het dorp.
  • Bijzondere of markante inwoners/sters
  • Een bijzonder of apart huis waar we even binnen mogen kijken met de camera
  • Wat is er in het dorp te doen aan verenigingen zoals sport, muziek, toneel enz.
  • Wat speelt er momenteel in het dorp, wat is een actueel thema, hoe zit het met de leefbaarheid?
  • Actieve ouderen of jongeren of iemand die veel doet in het dorp.

Van uit Dorpsbelang hebben we al diverse mensen benadert, maar mogelijk hebben jullie zelf ook nog leuke suggesties of ideeën. Maar ze houden ook ruimte in de programma’s voor spontane zaken die ze die dag tegenkomen.

Als je het leuk lijkt om hier aan mee te werken of je weet nog iemand dan kun je je opgeven via de mail van Dorpsbelang . dorpsbelang@paesens-moddergat.nl
Van deze mensen/onderwerpen willen ze graag namen, telefoonnummers en een e-mailadres hebben. De Omrop benadert deze mensen dan zelf ook nog, en maken dan een keuze.

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet en medewerking!

Aankomende evenementen