Ontzorgd Verhuizen

Ontzorgd Verhuizen
Verhuizen is behoorlijk ingewikkeld. Het is zoveel meer dan alleen het vervoeren van spullen van A naar B. Los van al het gesjouw, gedoe en rompslomp is een verhuizing ook emotioneel vaak ingrijpend. Zeker als je ouder of ziek bent. Een (extra) beroep op familie of mantelzorgers is niet altijd makkelijk of mogelijk. Al met al is verhuizen een situatie die veel stress en onrust met zich meebrengt.

Ontzorgd Verhuizen uit Leeuwarden is een anders dan anders verhuisbedrijf dat deze verhuisstress wegneemt. Het bedrijf doet dat sinds 2011 en richt zich met name op kwetsbare mensen: senioren en mensen die zorg nodig hebben. Hun aanpak is vernieuwend en erop gericht om de overgang van de oude naar de nieuwe woonsituatie zo makkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Niet alleen doordat ‘de verhuisregisseur voor senioren’ echt álles kan doen, maar vooral door de manier waarop zij dat doen: persoonlijk. Met tijd en aandacht voor hun klanten en familie. En de kosten? Die zijn juist wél vergelijkbaar met een regulier verhuisbedrijf. Tijdens het Mantelzorgcafé van 15 november komt Simone van der Veen van Ontzorgd Verhuizen langs om meer te vertellen over de unieke aanpak van hun senioren en zorgverhuizingen.

Organisatie:
Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingverband van Mantelzorgondersteuning Het Bolwerk, Thuiszorg
Het Friese Land , Elkander en de Participatieraad DDFK (aandachtsgebied mantelzorg)

Woensdag 15 November 2017
Wanneer:Iedere 3de woensdag van de maand. Op een wisselende lokatie.
Waar: Zalencentrum “De Trije Doarpen”, Foarwei 116, 9298 Kollumerzwaag

Tijdstip 19.30-21.30
Hoe laat: Vanaf 19.30 uur kunt u inlopen en staat de koffie klaar, waarna het programma om 20.00 uur begint.
De toegang is gratis, even als koffie en thee . Andere drankjes zijn voor eigen rekening .

Voor wie:
Mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en belangstellenden uit Noordoost Fryslan.

Informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Reina Hes
Mantelzorgondersteuning Het Bolwerk, tel. 0519292223

Aankomende evenementen