Nieuws van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM)

Iedere maand komt het bestuur van de DOM Paesens-Moddergat bij elkaar en bespreekt de lopende projecten en de nog beschikbare subsidies.

Sinds de start in 2013 zijn er al diverse projecten gesubsidieerd in het dorp; kleine en grote onderhoudswerkzaamheden aan particulier bezit en de herinrichting en verlichting aan de Seewei in Moddergat. Daarnaast zijn er een aantal leningen verstrekt tegen een zeer gunstig rentetarief.
Met dit bericht willen wij de inwoners van Paesens-Moddergat er op wijzen dat er nog subsidies beschikbaar zijn voor aanzichtprojecten (buitenkant van uw woning) en openbare ruimte. Subsidie voor aanzichtprojecten is 40% van de kostprijs met een maximum tot € 5.000. Voor grote projecten kunt u een lening afsluiten tot een maximum van € 50.000. Zeker de moeite waard!

Voorts zijn er nog subsidiegelden beschikbaar voor de leefbaarheid in Paesens-Moddergat.
Heeft u ideeën of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar dedom.paesensmoddergat@gmail.com. Wij helpen u graag op weg.

Binnenkort plaatsen we van alle projecten een foto op de website. We mogen tenslotte best trots zijn op hetgeen er bereikt is.

Aankomende evenementen