Verslag vergadering 8 november 2017

Op deze bijeenkomst waren Sjoeke Benoist en Gelske Taekema aanwezig. Zij hadden in de enquête aangegeven wel belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. We hebben dus veel zaken besproken aangaande de werkzaamheden binnen het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen Paesens-Moddergat.

We zijn ook erg blij dat we kunnen meedelen dat beide dames zitting nemen in het bestuur. We heten ze dan ook van harte welkom. Het bestuur bestaat nu uit vier personen, op dit moment is de vacature van penningmeester niet vervuld. John Coenders heeft op medisch advies het bestuur verlaten. Richart Lucassen is verhuisd. Beide heren willen we bedanken voor hun werkzaamheden binnen het bestuur. We vragen iedereen  nog een keer: Denk eens na over wat u kunt betekenen voor onze dorpen. We hebben bestuursleden en vrijwilligers nodig om alle wensen, ideeën die in het dorp leven, uit te voeren. Er heeft zich een handjevol mensen aangemeld voor medewerking aan een vrijwilligersgroep of een eenmalige activiteit. We hebben veel meer mensen nodig als we daadwerkelijk binnen onze dorpen plannen willen verwezenlijken. Bovendien is er in het voorjaar van 2018 weer een bestuursverkiezing.

Wel lijkt het er op dat er een feestcommissie is gevormd. Als dit definitief is, maken we de namen kenbaar op de site of in de komende dorpskrant.

Op 20 november hebben we een bespreking met het bestuur van museum Noard East Fryslân over de uitslag van de enquête.

10 november is de toneelvoorstelling. De laatste zaken hiervoor worden besproken en er worden afspraken gemaakt over wie wat regelt. We zijn blij dat Annie Lei en Minke de Jong de bardiensten willen vervullen die avond en dat Renske van der Wagen voor de catering zorgt voor de toneelploeg. Hartelijk bedankt.

De volgende vergadering zal zijn op woensdag 6 december. Ruud van de Hel van de DOM zal hierbij aanwezig zijn.

Namens het bestuur van dorpsbelangen Paesens-Moddergat

Alie Visser

Aankomende evenementen