Canons van de Friese Dorpen en Steden komt naar u toe

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en steden afgetrapt in Jirnsum door Foppe de Haan. Daarna hebben een kleine 70 dorpen en steden zich aangemeld voor deelname. In deze dorpen en steden is men, voor of achter de schermen, bezig met het schrijven van de eigen historische dorpscanon. Nu de zomer voorbij is wordt de draad van het project weer opgepakt. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van vier informatieavonden. Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op vier woensdagavonden in November. De locaties zullen naar verwachting in Dokkum, Franeker, Jubbega en Sneek zijn.

Voor de pauze zal een inspirerende spreker een boeiend betoog houden over de historie van de regio en de inliggende dorpen en steden. Aansluitend zal inhoudelijke informatie over het project en de aanpak worden gegeven. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en uitleg over de aanmeldingsprocedure en het maken van canonvensters. Ook zullen voorbeelden van dorpscanons worden getoond. (De bijeenkomst in Franeker is inmiddels gepland. Deze vindt plaats in de Franeker Academie op 28 november vanaf 19:30. Locatie is de Botniastins aan de Breedeplaats te Franeker, inloop rond 19:00). De overige locaties zullen op tijd via de mail en de website bekend worden gemaakt.

Als u interesse heeft in het project en een van de informatieavonden wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de website www.dorpscanon.nl. Wees er wel snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. Per avond kunnen ongeveer 70 personen aanwezig zijn. De avond is bedoeld voor leden van lokale historische verenigingen, plaatselijke belangen en iedereen die verder begaan is met de lokale historie en het documenteren hiervan.

Het project in het kort

Deelnemende dorpen en steden kunnen op de website www.dorpscanon.nl hun eigen historische canon schrijven. Deze historische dorps- of stadscanon is bloemlezing zijn van alle gebeurtenissen, omstandigheden en mensen die een dorp of stad hebben gemaakt tot wat het tegenwoordig is.

Aankomende evenementen