Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM)

Iedere maand komt het bestuur van de DOM Paesens-Moddergat bij elkaar en bespreekt de lopende projecten en de nog beschikbare subsidies. Daarnaast heeft de voorzitter zitting in de zogenaamde DOM-Koepel; het overkoepelende orgaan van gemeente en de overige dorpen die meedoen aan deze pilot, te weten Metslawier, Ee en Holwerd.

Sinds de start in 2013 zijn er al diverse projecten gesubsidieerd in het dorp; kleine en grote onderhoudswerkzaamheden aan particulier bezit en de herinrichting en verlichting aan de Seewei in Moddergat. Daarnaast zijn er een aantal leningen verstrekt tegen een zeer gunstig rentetarief. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan subsidies en leningen. Zo moet schilderwerk worden uitgevoerd in de originele kleuren wit en groen en mogen er geen kunststof kozijnen of goten worden geplaatst met behulp van de subsidie of lening.

Onlangs heeft de DOM-Koepel besloten om de budgetten voor leefbaarheid en ‘kansenpot’ te verschuiven naar publiek aanzicht. Dit betekent voor Paesens-Moddergat dat er meer subsidiegeld beschikbaar is voor de aanpak van particulier bezit (buitenkant van uw woning). Wilt u nu eindelijk die klus eens klaren? Wees er dan snel bij, want op=op! Subsidie voor aanzichtprojecten is 40% van de kostprijs met een maximum tot € 5.000. Voor grote projecten kunt u een lening afsluiten tot een maximum van € 50.000. Zeker de moeite waard!

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar dedom.paesensmoddergat@gmail.com. Wij helpen u graag op weg!

Onderstaand tonen wij u een selectie van de panden die, mede door subsidie en/of een lening, zijn opgeknapt.

Aankomende evenementen