Café De Zwarte Arend

Zoals velen wellicht weten, is in december 2023 een werkgroep van start gegaan voor het behoud van het (momenteel gesloten en te koop staande) café. Het café was een belangrijke ontmoetingsplek voor de dorpelingen en zou bij heropening ook een aanwinst zijn voor het toenemende toerisme in onze mooie dorpen. De heer Raap van het Nieuwsblad van Noordoost Friesland heeft een mooi artikel gewijd aan de plannen van de werkgroep. U kunt het artikel lezen via deze link: https://nieuwsbladnof.nl/regio/Peazens-Moddergat-wil-caf%C3%A9-De-Zwarte-Arend-voor-dorp-behouden-28877180.html

Aankomende evenementen