WERKGROEP ZWARTE AREND DRUK BEZIG MET HAALBAARHEIDSONDERZOEK AANKOOP EN VERBOUWING DORPSCAFÉ

Begin december jongstleden organiseerde de werkgroep Zwarte Arend een succesvolle openbare bijeenkomst in de Wynroas te Moddergat. Men kon toen concluderen dat er binnen het tweelingdorp Peazens-Moddergat veel draagvlak is voor de plannen van de werkgroep om het café voor het dorp te behouden. Sindsdien heeft de werkgroep niet stil gezeten, want er wordt volop onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van die plannen, omdat de werkgroep haar besluitvorming wil baseren op gedegen onderzoek. Ondertussen heeft de groep ook gewerkt aan een visie, welke in het vervolg van dit artikel is te lezen.

Al ruim 200 jaar is het dorpscafé de Zwarte Arend gevestigd op de kruising van de dorpsstraat (De Buorren) en het voormalig riviertje De Peazens. We willen dit historische café graag behouden als het sociale dorpscafé van Peazens-Moddergat voor inwoners en bezoekers.

Wij zien De Zwarte Arend als een dorpscafé met een eenvoudige en gezonde kaart en eventueel afhaal van patat en snacks. Het café is ook de plek voor biljarten, kaarten, darten, bingo en pub quizzen. Zoveel als mogelijk is er plek voor sociale dorpsactiviteiten zoals kinderfeesten (Sinterklaas, Halloween), prijsuitreikingen en dorpsfeestavonden. Zo wordt, na het wegvallen van de basisschool, de Zwarte Arend één van de belangrijkste pijlers van de leefbaarheid in Peazens-Moddergat. Ook de vele toeristen die het tweelingdorp aan de Waddenzee bezoeken – zo’n 100.000 per jaar – kunnen er straks terecht voor een hapje en een drankje.

Doel is dat de Zwarte Arend eigendom wordt van een non-profit stichting die zich inzet voor behoud en beheer van het gebouw dat geëxploiteerd wordt als sociaal dorpscafé. De stichting is zelfstandig en bestaat grotendeels uit inwoners van Peazens-Moddergat.    

Na de aankoop van het pand door de stichting is een verbouwing noodzakelijk om het sociaal dorpscafé aan moderne maatstaven te laten voldoen. Het café voldoet nu niet aan de voorwaarden voor de horeca en ook op het gebied van duurzaamheid is er veel winst te behalen. Bij de verbouwing zal daarbij ten alle tijde rekening gehouden worden met de sfeer en de lange historie van het pand, zowel exterieur als interieur. Gedurende de fase van aankoop, verbouwing en inrichting stuurt de stichting op de mogelijkheid van een gezond bedrijfsplan. De werkgroep onderzoekt verder de kosten van aankoop en verbouwing. Het zal om aanzienlijke bedragen gaan, waarbij we hopen een deel uit subsidies te dekken, maar we zullen ook een groot beroep doen op de inwoners en bedrijven van Peazens-Moddergat en omgeving.   

De stichting werkt samen en stemt af met andere aanbieders van ruimte in Peazens-Moddergat zoals de Wynroas en het MFA bij het sportterrein.

De stichting wil de exploitatie uitbesteden aan een pachter, die ruimte krijgt om als ondernemer te functioneren, maar wel binnen de randvoorwaarden van de stichting. De pachter gaat de exploitatie voor eigen rekening en risico voeren. De pachter betaalt het bestuur hiervoor een vergoeding (de pachtsom). De verpachter (het bestuur) draagt de verantwoordelijkheid voor de horeca over, maar blijft eigenaar van de accommodatie.  De pachter is iemand die onderneemt met gevoel voor gastvrijheid voor bewoners en bezoekers op deze historische plek. De stichting zal na de aankoop van het pand en tijdens de verbouwing op zoek gaan naar een geschikte uitbater van de Zwarte Arend.

De stichting wil zo bijdragen aan het behoud van het sociaal dorpscafé voor Peazens-Moddergat, en daarmee aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in het tweelingdorp. Het café zal zoveel mogelijk ruimte bieden aan sociale functies in het dorp. En daarnaast gastvrijheid uitstralen naar de bezoekers en de schoonheid en geschiedenis van het dorp behouden en tonen. 

In de komende weken zal de werkgroep meer duidelijkheid kunnen geven over de haalbaarheid van de plannen om het dorpscafé aan te schaffen en te verbouwen en welke vervolgstappen daarbij moeten worden genomen. De werkgroep zal u daarvan te zijner tijd op de hoogte brengen.

Peazens-Moddergat, 25 maart 2024

Aankomende evenementen