Ontwerp mobiliteitsplan Noardeast-Fryslân

Vorig jaar is de gemeente begonnen met de actualisering van het mobiliteitsbeleid. Er is gestart met een vragenlijst welke inwoners konden invullen. Ook belangenorganisaties zoals dorpsbelangen en buurt- en wijkvertegenwoordigers zijn om hun mening gevraagd. In totaal vulden ongeveer 950 personen de vragenlijst in en zijn ongeveer 1.450 reacties op de kaart verzameld. De gemeente heeft de uitkomsten gebruikt om te bepalen welke verkeerszaken zij de komende tien jaar gaat verbeteren. En waar dus het geld aan wordt uitgegeven. Deze hoofdkeuzes staan in het Mobiliteitsplan.

Het Ontwerp Mobiliteitsplan Noardeast-Fryslân is vanaf woensdag 10 april digitaal te bekijken op www.noardeast-fryslan.nl/gmp  en www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart . Ook ligt het plan klaar op het gemeentehuis om het daar (op afspraak) in te zien. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen 10 april tot en met 24 mei reageren op de inhoud. Alle opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom.

U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp’. Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar info@noardeast-fryslan.nl . Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp’.

Aankomende evenementen