Informatie van museum ’t Fiskershúske

Onlangs heeft u van Museum ’t Fiskershúske (onderdeel van Stichting Musea Noardeast-Fryslân) een brief ontvangen over het project Legaat boerderij Zwart Oere 2 in Moddergat. In de brief vertelden we u over ons project, vroegen we u om mee te doen met een enquête en riepen we u op om ook actief mee te denken om het project tot een breed gedragen succes te maken.

Inmiddels heeft 10% van alle bewoners een reactie verzonden en hier zijn we heel erg blij mee. We hebben inmiddels via de mail bedankt voor de reactie op de enquête, de mensen die een keer in de boerderij Zwart wilden kijken een uitnodiging gezonden en binnenkort nodigen we alle mensen uit die aan hebben gegeven mee te willen doen aan de verdere planontwikkeling. Voor deze laatste groep organiseren we half juni een speciale bijeenkomst in It Grenaatfabryk.

Natuurlijk proberen we zo goed mogelijk iedereen in Paesens-Moddergat op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de boerderij, It Grenaatfabryk en Museum ’t Fiskershúske. Het bestuur van de Stichting Musea Noardeast-Fryslân heeft hierover natuurlijk ook contact met het bestuur van Dorpsbelang. Daar waar het kan proberen we natuurlijk gedeelde belangen gezamenlijk op te pakken.

Tot slot informeer ik u graag over de overkapping op het terrein van It Grenaatfabryk, de kap waaronder een tijd geleden de replica van de WL19 werd gemaakt. De overkapping zal worden afgebroken door de vrijwilligers van de WL19 en op termijn een nieuwe plek krijgen in Dokkumer Nieuwe Zijlen, de ligplaats van De Aak. We zijn opgelucht dat we de constructie, waarvan de staanders erg zijn aangetast, een nieuwe bestemming kunnen geven. Binnenkort klinkt er dus weer geklop en gehamer op het terrein van de fabriek.

Hartelijke groet,
Hans Groeneweg
Directeur Museum ’t Fiskershúske

Aankomende evenementen