Dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer

Online informatiebijeenkomsten dijkverbetering Koehool Lauwersmeer: 15, 20 en 22 april

Op 15, 20 en 22 april houden we online informatiebijeenkomsten over de dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer. Iedere avond staat een ander deel van de dijk centraal. Tijdens de avond vertellen wij u wat we de afgelopen periode met elkaar hebben gedaan. We laten zien hoe we voor elke dijksectie tot een aantal varianten gekomen zijn. En ook hoe we de informatie uit het gebied daarvoor hebben gebruikt. Daarnaast bespreken we wat we de komende periode gaan doen.

Programma
De avonden starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. We beginnen met een gezamenlijk deel, daarna, gaan we in kleinere digitale groepen uit elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over:

o Het ontwerpproces: Wilt u meer weten over de varianten of heeft u vragen over hoe een dijk ontworpen wordt? Stel dan uw vragen in deze breakoutroom!
o Effectenstudies: Hoe onderzoek je de effecten van de verschillende varianten? De specialisten vertellen u er graag meer over.
o Projecten in het gebied: In gesprek met onder andere provincie, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân over projecten die een verbinding hebben met de dijkverbetering
o Wilt u meer weten over het proces rondom de dijkversterking, ga dan in gesprek met de projectleider.

Praktisch en aanmelden
We ontmoeten elkaar via het programma Zoom. Voor deelname ontvangt u een link en een
handleiding om deel te nemen.

Agenda:
o 15 april: Fryslân Bûtendyks (Koehool – Blije)
o 20 april: Holwerd – Ternaard
o 22 april: Wierum – Moddergat
Opgeven kan via www.wetterskipfryslan.nl. Wij zien u graag online!

 

We starten verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer — Wetterskip  Fryslân

Aankomende evenementen