Borstelronde onkruid Noardeast Fryslân

Beste Wijkraden en Dorpsbelangen

Misschien hebben jullie het al meegekregen maar afgelopen dinsdag 6 april  zijn we gestart met een borstelronde door de gehele gemeente Noardeast Fryslân. Deze borstelronde zal ongeveer 3 tot 4 weken duren. Aankondiging hiervan heeft al op de gemeentepagina in de huis aan huis krant plaats gevonden.

Omdat deze borstelronde voor het eerst in de gehele gemeente plaats vindt is het lastig om op voorhand een nauwkeurige planning aan te geven. Op onze website www.noardeast-fryslan.nl staat een globale planning. 

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis

Via de facebookpagina   van de gemeente proberen we zo actueel mogelijk de planning aan te geven.

Globale planning borstelronde onkruid Noardeast Fryslân
Borstelgroep 1   Borstelgroep 2
Dokkum ten noorden van de Dokkumer Ee Start Dokkum ten zuiden van de Dokkumer Ee
Oosternijkerk   Oostrum
Niawier   Ee/Tibma
Metslawier   Engwierum
Morra   Dokkumer Nieuwe Zijlen
Anjum/Ezumazijl   Westergeest
Oostmahorn   Kollumerzwaag
Paesens   Zwagerbosch
Moddergat   Veenklooster
Nes   Oudwoude
Wierum   Kollumerzwaag
Hantumhuizen   Kollumerpomp
Hantumhuizen   Warfstermolen
Ternaard   Munnekezijl
Holwerd   Burum
Brantgum    
Foudgum    
Bornwird    
Raard    
Lichtaard    
Reitsum    
Janum    
Birdaard    
Jislum    
Genum    
Farebuorren    
Blije    
Hogebeitum    
Ferwerd    
Marrum    
Westernijkerk    
Hallum/Hallumerhoeke    
Bartlehiem    
Wanswerd    

Aankomende evenementen