Openbare hoorzitting

Beste dorpsbewoners van Paesens-Moddergat,

Morgenmiddag donderdag 26 september om 15.15. uur is de openbare hoorzitting van de bezwarencommissie in het stadhuis van Dokkum. In de hoorzitting wordt ons bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning van de verbouwing van de Reddingsboatsloods behandeld. We stellen het op prijs dat een ieder die in de gelegenheid is, aanwezig is  om ons standpunt te ondersteunen.

Vriendelijke groet,

Vereniging van dorpsbelangen Paesens Moddergat.

Aankomende evenementen