Kom met ideeën naar de Oanhekker

Dorpsbewoners, wie wil meepraten over de toekomst in onze dorpen? Wie interesse heeft om mee te praten kan zich melden via de mail dorpsbelang@paesens-moddergat.nl  

Op woensdagmiddag 2 oktober (en een gedeelte van de avond) staan we vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân met de Oanheakker (een aanhanger) in Paesens, Nes en Wierum. Daar kunnen inwoners van Paesens, Moddergat, Wierum en Nes binnenlopen met aandachtspunten en ideeën over hun leefomgeving voor nu en de komende tien jaar. Met behulp van de informatie die inwoners ons geven kunnen we een Omgevingsvisie maken. Bijgaande korte animatie geeft u hiervan een beeld: https://m.youtube.com/watch?v=KJgpjPpWBYI. Een Omgevingsvisie is verplicht voor de Omgevingswet die ingaat per 2021. Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslân.nl/takomst.

Graag zouden we woensdagavond 2 oktober (van 20.00 – 21.30 uur) met enkele vertegenwoordigers van jullie dorpen een verdiepend gesprek voeren over de leefomgeving. Wat voor ontwikkelingen wil je ruimte geven? Waar leg je de nadruk op? Hoe wil je dat de leefomgeving eruit komt te zien…wat is het vergezicht?

We spreken graag af in de Oanheakker, waar alle gesprekken hierover plaatsvinden. Daar is plaats voor in totaal 10 personen. Op dat moment staat de Oanheakker in Wierum.

We zouden het heel mooi en nuttig vinden als u een dorpsbewoner meeneemt naar het gesprek (bij voorkeur in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar, omdat het ook nadrukkelijk over de toekomst gaat). Mogen we op voorhand horen of u aanwezig kunt zijn en of u iemand meeneemt?

Graag horen we voor donderdag 26 september via takomst@noardeast-fryslan.nl of u aanwezig bent en eventueel met wie. Hartelijk bedankt voor uw reactie!

Schema Oanheakker
woensdag 2 oktober

Paesens inloop (ook voor Moddergat), nabij basisschool aan Kokentún

14.30 – 15.30

Nes inloop, nabij kerk Wâldwei

16.30 – 17.30

Wierum inloop, nabij Café Kalkman, Dykstrjitte

19.00 – 20.00

Verdiepend gesprek Dorpsbelangen, Wierum in Oanheakker nabij Café Kalkman, Dykstrjitte

20.00 – 21.30

Aankomende evenementen