Kerstbomeninzameling

De inzameling van kerstbomen in 2019. 
 
Sinds enkele jaren worden er door de DDFK gemeenten acties ondernomen om afgedankte kerstbomen op een goede manier in te zamelen. Vroeger werden veel kerstbomen opgebrand, langs de weg gegooid, of ze kwamen in het openbaar groen terecht. Dat was jammer. Voor het milieu is het beter om de bomen gescheiden in te zamelen. De kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden gebruikt voor de toepassing van duurzame energie of als grondstof voor bouwmaterialen. 
 
Ook in 2019 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.  

 
Lootjes en waardebonnen. 

We willen de kinderen graag stimuleren om de kerstbomen op een duurzame manier in te leveren. 
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50
De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2019 worden  ingeleverd bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, bij Pijnacker in Ferwert en bij Top1Toys in Kollum.  
De loten hebben nummers: deze moet je bewaren. In de loterij wordt per dorp een geldprijs verloot van 25 euro. 
 
De trekking vindt plaats in de tweede week van  januari en de winnende loten worden op woensdag 16 januari bekend gemaakt in  de regionale kranten . De prijsuitreiking  vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 om 15.30 uur in het gemeentehuis  door de betrokken  wethouder. 

 

Ondersteuning  
Bij de inzameling van de kerstbomen hebben we vrijwilligers nodig. Wie wil 5 januari helpen bij het  inzamelpunt  op de Kokentún?  Er worden geen kerstbomen meer opgehaald buiten deze actie om. Mocht een inwoner niet mee willen doen aan deze actie, dan kan hij/zij de kerstboom inleveren op de Milieustraat.          
 

Vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers die op 5 januari in de ochtend mee willen helpen bij de inzameling. Deze vrijwilligers zijn dan verantwoordelijk voor het uitdelen van de lootjes en de waardebonnen en zorgen ervoor dat de bomen mooi bij elkaar komen te liggen. Misschien is het een idee om oudere jeugd of ouders hierbij te betrekken? 
 
Communicatie. 
Half december komt er een bericht in pers. Dit zal na 2 weken worden herhaald. Ook zullen er posters worden verspreid om op te hangen in dorpshuizen en basisscholen. 
In de bijlage vindt u per gemeente een lijst met de locaties voor de inzameling die bij ons bekend zijn. In overleg  kan er gekozen worden voor een andere plek. Deze locaties moeten voor 10 december bij ons bekend zijn. 

Aankomende evenementen