Bijeenkomst Dorpsbelang parkeerproblematiek

Beste dorpsbewoners en recreatiewoning eigenaren

 

Nu de coronamaatregelen het toelaten willen wij als Dorpsbelang graag met u van gedachten wisselen over de parkeerproblematiek in beide dorpen.

Wij hebben als DB een parkeerplan gemaakt en willen graag weten wat u van de plannen vindt en welke ideeën en suggesties er bij u leven.

Wij willen aangeven dat nog niets vast ligt in het plan en derhalve alle opties open zijn :

Wel zijn wij al bezig geweest om het voetpad richting de Garnalenfabriek en de daar eventueel te realiseren parkeerplekken onder te brengen bij het project dijkversterking , daar wij er van uit gingen dat dit weinig weerstand op zou roepen. De tijd dwong ons namelijk om bepaalde stappen te ondernemen gezien het dijkversterkingproject niet stilstaat. Het is echter niet gelukt om het Wetterskip zover te krijgen om het in de plannen op te nemen. Binnen hun budget is er volgens het Wetterskip geen ruimte voor. Men heeft ons terug verwezen naar de gemeente.

 Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst op 3 juli in de Wynroas te Moddergat van:

 

  • 10:00 – ± 11:00 u
  • 13:00 – ± 14:00 u
  • 15:00 – ± 16.00 u
  •  

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aantal personen:

U mag bovenstaande contactgegevens,het aantal personen en de voorkeur voor het tijdstip via de mail doorgeven: dorpsbelang@paesens-moddergat.nl

Recreatiewoning eigenaren zijn ook welkom om mee te denken.

Door de beperkte ruimte (max 30 personen) is het mogelijk dat u gevraagd wordt of een ander tijdstip ook mogelijk is.

 

Aankomende evenementen