Verken de toekomst met de Lelylijn

De projectorganisatie van de Lelylijn laat onderzoek uitvoeren over de ‘Brede Welvaart en de Lelylijn’. 
Doel van het onderzoek is de brede welvaartseffecten van de Lelylijn, gericht op de toekomstige kansen, welvaart, en welzijn van de inwoners van onze regio’s en om deze in beeld te brengen. Dit zal worden onderzocht via interactieve workshops onder leiding van de regionale planbureaus; Planbureau Fryslân, en CMO-STAMM (Groningen en Drenthe). Bij Planbureau Fryslân is Wouter Marchand projectleider van dit onderzoek, op zijn LinkedIn en de website van Planbureau Fryslân vindt u meer informatie over hem.

Resultaten workshops
Uw inzichten en die van uw medebewoners zijn belangrijk voor de toekomst van de Lelylijn. De resultaten van deze workshops zullen bijdragen aan de besluitvorming over de volgende fase(s) van het project.

Graag willen wij u uitnodigen voor een van onze workshops begeleid door Planbureau Fryslân, op woensdagavond 29 mei in Leeuwarden (locatie volgt). De bijeenkomst start om 19.00 uur, en zal ongeveer 2 tot 2,5 uur duren. Hieronder de uitnodiging met daarin meer informatie over wat u kunt verwachten. 

Aantal beschikbare plaatsen
Er zijn rond de 20 plaatsen beschikbaar, met een maximum van 30. Als het aantal deelnemers veel groter is, kunnen we eventueel een tweede bijeenkomst organiseren. Om objectief en zo breed mogelijk te onderzoeken zou enige spreiding van de kandidaten gewenst zijn (uit de verschillende Friese dorpen). Dat geldt dus nadrukkelijk ook voor inwoners van dorpen die niet direct aan het tracé liggen. 

Het zou fijn dat u de uitnodiging op uw Facebookpagina, website en social media van uw dorp wilt plaatsen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
De projectorganisatie van de Lelylijn 
Uitnodiging vanuit het project Lelylijn voor een workshop over de effecten van de Lelylijn!
Woont u in Fryslân en heeft u ooit nagedacht over de toekomst van onze regio’s en de rol die de Lelylijn hierin kan spelen? Planbureau Fryslân organiseert een workshop “Brede Welvaart en de Lelylijn” en nodigt u daar graag voor uit!
In deze workshop staat centraal wat de Lelylijn kan bijdragen aan de kansen, welvaart en welzijn van (toekomstige) inwoners uit de regio.

 
Workshop details: 
Thema :         Brede Welvaart en de Lelylijn, wat kan de Lelylijn voor u als inwoner in de toekomst  betekenen?
Doel:              Onderzoek naar de brede welvaartseffecten van de Lelylijn, gericht op de                  toekomstige kansen, welvaart, en welzijn van de inwoners van onze regio’s.
Hoe:               Interactieve workshop onder leiding van de regionale Planbureaus Fryslân en         CMO-STAMM (Groningen en Drenthe).
Wanneer:      Woensdagavond 29 mei 2024 (inclusief voor- en nabespreking en een pauze).
Tijd:                Van 19.00 – 21.30 uur.
Locatie:          Leeuwarden (locatie volgt).
Deelnemers: Mensen uit de regio; Friese dorpen en kernen.
 
Wat kunt u verwachten?
Een dynamische sessie waarin uw verbeeldingskracht wordt aangesproken: stel u voor dat u in 2050 leeft, in een tijd waarin de Lelylijn reeds een aantal jaren operationeel is. Welke voordelen en nadelen ervaart u als inwoner, en hoe kunnen we nu al werken aan het versterken van de voordelen en het minimaliseren van de nadelen? 
 
Waarom meedoen?
Uw inzichten en die van uw medebewoners zijn belangrijk voor de toekomst van de Lelylijn. De resultaten van deze workshops zullen bijdragen aan de besluitvorming over de volgende fase(s) van het project.
 
Bent u erbij?
Graag aangeven door te antwoorden op deze mail, mij te bellen of een mail te sturen naar lelylijn@provinciegroningen.nl 
Voor meer achtergrondinformatie over de Lelylijn en het project kunt u de projectwebsite Lelylijn bezoeken.
 
We kijken uit naar uw deelname! 

Met vriendelijke groet,
mede namens CMO-STAMM en projectorganisatie de Lelylijn,
 
Wouter Marchand
Onderzoeker
06 384 003 46

Werkdagen: ma, di, wo, do, vrij.
Planbureau Fryslân, Doelestraat 8a, 8911 DX  Leeuwarden
Tel: (058) 234 85 00
(klik op onderstaand logo voor de website van Planbureau Fryslân)

Aankomende evenementen