Subsidie via Iepen Mienskipsfûns

Iepen Mienskipsfûns

 

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd. Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn hiermee onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen (maximaal € 10.000,- subsidie);
  2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
  3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

U kunt voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) terecht.

Subsidierondes in 2020

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin u subsidie aan kunt vragen:

  • Maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari 17.00 uur
  • Maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 17.00 uur
  • Maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober 17.00 uur

Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd. Meer informatie kunt u lezen via onderstaande links.

Resultaten

Het Iepen Mienskipsfûns heeft van 2015 tot heden aan ruim 1.500 projecten subsidie verstrekt. Daarmee is voor en vooral met de mienskip bijgedragen aan de leefbaarheid en cohesie binnen dorpen en wijken. Klik op de pdf om de resultaten van 2018 te bekijken.

Aankomende evenementen