Rooien van een boom op De Wiel

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het voornemen om één boom te
kappen in Paesens. Deze boom staat aan De Wiel in Paesens.

Door de afnemende vitaliteit van de bestaande boom, is besloten om de
boom weg te halen.
Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 1 en 15 maart.

Aankomende evenementen