Nieuw D.O.M.-bestuur

Sinds de start in 2013 van het D.O.M.-project was Bert Overzet de voorzitter en drijvende kracht van het lokale D.O.M.-bestuur in Paesens-Moddergat en contactpersoon bij de zogenaamde D.O.M.-koepel (voorzitters andere deelnemende dorpen en gemeente). Oane Meinema nam, vanuit zijn positie in het Dorpsbelang, zitting in het bestuur als secretaris en Jeroen Banga was penningmeester. Omdat Oane Meinema intussen het bestuur van Dorpsbelang had verlaten, was Frederika de schakel tussen Dorpsbelang en lokale D.O.M. Vanwege de verstreken zittingstermijn van drie jaar, is van al deze personen afscheid genomen op 9 januari 2017 en zijn een aantal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, te weten:

Ruud van de Hel, voorzitter
Willy Groen, penningmeester
Akkelien Vanger, algemeen lid
De functie voor secretaris is vacant

Zittend bestuurslid Gerda Vanger, die vanaf 2014 algemeen bestuurslid is, blijft het komende jaar het nieuwe bestuur ondersteunen.

Aankomende evenementen