Help mei oan de list “Jong erfguod”

Beste inwoner,

Bent u het al tegengekomen? Op platform Stim fan Fryslân vragen wij inwoners van Fryslân: Help mei oan de list jong erfgoed!
Het is allemaal begonnen met een vraag van Provinciale Staten in 2019. Die wilden beter geïnformeerd worden over de mening en ideeën van Friezen. Daarvoor is in 2022 het online platform stimfanfryslan.frl gelanceerd.
Dit platform is bedoeld voor inwoners: om te raadplegen en hen mee te laten doen.

http://www.paesens-moddergat.nl/wp-content/uploads/2024/02/02_Flyer_Stim-fan-FRL_A5_2de-periode.pdf


Zo kunnen inwoners van 31 januari t/m 25 februari meehelpen met het aandragen van jong erfgoed! Wat is hun verhaal bij bijvoorbeeld de Bouhof in Leeuwarden? Of bij de Dijktempel in Marrum? En wat vertellen deze bouwwerken over onze geschiedenis? Ga naar de lijst op  stimfanfryslan.frl/budgets en krijg een idee van het potentieel jonge erfgoed in Fryslân.

Als een inwoner een bouwwerk wil aandragen, maar niet goed weet hoe, dan kan hij/zij contact met ons zoeken. Wij helpen verder, ook bij andere vragen. Contact is mogelijk per e-mail via stimfan@fryslan.frl of telefoon via 058-292 59 25.
Op 6 maart start de stemfase, waarbij alle Friezen uit een lijst van mogelijke bouwwerken er vijf hun stem mogen geven. Wat er daarna volgt staat op de website.

Werkt u mee om mensen hiervoor in beweging te krijgen?
Plaats een flyer in uw blad, plaats de banner online of deel de jong erfgoed berichten van Provincie Fryslân op uw social media! Hieronder vindt u alle informatie, in de bijlages vindt u de flyers en banners.

Flyer Jong erfguod


Periode                                februari en maart 2024

Slogan:                                 Help mei oan de list jong erfgoed!

URL:                                      stimfanfryslan.frl/budgets

Linkjes:                 Help mee met de lijst jong erfgoed (stimfanfryslan.frl)

Provincie Fryslân: overzicht | LinkedIn

Provincie Fryslân Facebook                      

Aankomende evenementen