Dorpsbelang bijeenkomst 10 november 2023

Dorpsbelang organiseert op 10 november een openbare bijeenkomst in de Wynroas, aanvang 19.30. De volgende punten worden besproken

1) Update vanuit het museum rondom plannen boerderij Zwart en het thema”Dijk van een verhaal”

2) Sluiting school, we horen graag jullie ideeën voor het gebouw dat leeg komt. Wat willen jullie met het gebouw of wat willen jullie op die plek.

3) Eventuele nieuwbouw in onze dorpen. Is hier nog behoefte aan?

Wij hopen op jullie komst.

Aankomende evenementen