Deelnemers verrast bij schemerexcursie Agrarisch Collectief Waadrâne

EE – Dat er ’s nachts zoveel vlinders actief zijn in Noordoost-Friesland hadden de deelnemers van de schemerexcursie in Ee niet verwacht. Boeren van Agrarisch Collectief Waadrâne namen tientallen belangstellenden woensdagavond mee op een boerenkar achter een trekker langs zonnebloemlinten en vogelakkers. Mede dankzij het mooie weer vonden mensen het een leuke en leerzame avond.

Bij de zonnebloemlinten en vogelakkers stonden bestuursleden van het agrarisch collectief klaar om onder andere te vertellen over de insecten die in de schemering actief zijn, zoals nachtvlinders. ,,Wist je dat er alleen in Nederland al 2400 verschillende soorten nachtvlinders zijn?’’, vertelt Tjitske Dijkstra die samen met drie andere beheerders van Waadrâne meedoet met de BIMAG nachtvlindermonitoring om op die manier meer informatie te krijgen over de insectenstand in agrarisch gebied. Vlinders spelen namelijk een belangrijke rol in de natuurlijke bestuiving van gewassen en wilde planten. Ook vormen ze zelf – ook als rups – voedsel voor weidevogels. Met behulp van LED-emmers proberen de tellers een goed beeld te krijgen hoeveel en welke vlinders er voorkomen in boerenland. ,,Dat zijn er nogal wat, want hoe warmer de nachten, hoe meer nachtvlinders. Laatst had ik op een ochtend vijftig uiltjes in de emmer. Het verrast me elke keer weer hoeveel vlinders er zijn, want dat zie je overdag niet. Er zijn maar 55 verschillende soorten dagvlinders’’, legt Tjitske uit. ,,In elk geval gebeurt er veel meer in het veld dan wij weten. Dat is het leuke van dit project.’’

Veldleeuweriken en jonge hazen

Met de boerenkar rijden de deelnemers van de schemerexcursie verder langs de vogelakker in Ee waar Corrie Terpstra van Agrarisch Collectief Waadrâne samen met haar man Wytze zeven jaar geleden is begonnen met het inzaaien van de akkerranden met bloemen. ,,Ik heb het idee dat het goed gaat met de insecten. Er zitten zelfs soorten tussen die volgens deskundigen niet in het Noorden van het land voorkomen, zoals de moshommel. Verder merk ik dat er steeds meer veldleeuweriken gaan broeden en de gele kwikstaart komt vaker voor. Daar doe je het als beheerder voor. Maar wat zo’n vogelakker precies voor effect heeft voor de insectenstand moet uit onderzoek blijken. Daarvoor hebben we een Diopsis insectencamera’’, vertelt Corrie terwijl ze tussen de prachtige bloemen staat waar net drie jonge hazen tussendoor springen. Ze benadrukt dat mensen ook zelf hun bijdrage kunnen leveren. ,,Tuinen die netjes geschoffeld en bestraat zijn, met het onkruid er tussenuit zijn funest voor de insecten. Dat terwijl de insecten de basis vormen voor ons voedselsysteem.’’

Zonnebloemen met stuifmeel

Op de terugweg rijdt de groep nog één keer langs de zonnebloemlinten die niet alleen een lust zijn voor het oog, maar volgens Gerard Fokkema ook veel voedsel geven aan insecten. ,,Dit is een speciale stuifmeel-variant en dus niet handig om in huis te hebben’’, zo waarschuwt hij. Overigens kunnen mensen nog steeds doneren voor de zonnebloemenactie zodat boeren en burgers ook volgend jaar weer samen kunnen werken aan het herstel van de biodiversiteit.

Agrarisch Collectief Waadrâne is een collectief, bestaande uit zo’n 150 boeren uit Noardeast-Fryslân die bijdragen aan biodiversiteit en beheer van boerenlandvogels. Met deze excursie wil het collectief mensen graag informeren over hoe het boerenbedrijf hand in hand met natuurbeheer kan gaan.

Meer informatie: www.waadrane.frl 

Aankomende evenementen