Huisregels voor het gebruik van het jeugdhonk

De laatste weken was er enige onduidelijkheid bij de jeugd over wie en wat er wel en niet is toegestaan in het jeugdhonk, om deze reden hierbij nogmaals het huisreglement. Ter verduidelijking: het Jeugdhonk is bestemd voor jeugd tot 18 jaar en aangezien die geen drank meer mogen nuttigen, is er geen drank toegestaan.

Huisregels Jeugdhonk

Het jeugdhonk is bestemd voor jongeren vanaf de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs tot 18 jaar
De openingstijden zijn:
o Vrijdag 17.00- 23.30
o Zaterdag 17.00- 23.30
o Zondag 13.00- 20.00
Daarnaast in schoolvakanties door de week van 13.00- 22.00

De sleutel kan worden verkregen bij:
o Fam. De Jong, De Kamp 18
o Fam. Groenia, Jisterwei
o Fam. Faber, Kokentún 2
De sleutel wordt nog dezelfde dag terug gebracht

Het is niet toegestaan om:
o alcohol te nuttigen
o te roken
o om verdovende middelen te verkopen, uit te delen en/of te gebruiken

  • Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen worden genuttigd
  • Het is toegestaan om muziek af te spelen, mits het volume beperkt blijft
  • Geen geren of geschreeuw in en rondom het gebouw
  • Houd het jeugdhonk netjes, wees zuinig op het meubilair en ruim na afloop alle rommel op
  • Je verlaat het jeugdhonk via het bruggetje aan de Mûnewei

Heel veel plezier toegewenst! 

Schade aan het gebouw of inventaris zal worden verhaald op de veroorzaker. Als deze zich niet meldt, wordt de schade verhaald op alle aanwezige jongeren (via de ouders) Stichting MFA, april 2018

 

Aankomende evenementen