Graag uw op- en aanmerkingen over het bospad

Beste dorpsgenoten,

Zoals sommigen onder U bemerkt hebben,is het bospad aan de kant van Moddergat voor wat betreft de begaanbaarheid door de gemeente aangepakt (oktober). Het tegelpad aan de kant van het bruggetje is in de volle breedte afgeschraapt door een kraan. Tevens is het gehele overige pad breed afgeschraapt en onlangs voorzien van een dikke laag asfalt (los) en nadien is er een wals over heen geweest.

Ondergetekende is nog bezig met het verder bekijken in hoeverre de huidige staat voldoende blijkt tijdens het gebruik. Hierbij houd ik nog een slag om de arm,aangezien nog niet duidelijk is of dit bestand is tegen het belopen,c.q fietsen e.d zonder dat er bijv. sporen ontstaan of verzakkingen.

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan de jeugd om het pad NIET met brommers,crossmotoren te gebruiken,aangezien de gemeente nu volgens mij goed bezig is om ons dorp ook aan de Moddergat kant van een degelijk bospad te voorzien. Tevens een verzoek aan alle inwoners om hun ervaringen op papier te zetten en in de brievenbus van ondergetekende te deponeren zodat ik deze kan meenemen in de eindevaluatie.

Ik heb zelf inmiddels de aantekening gemaakt om te vragen naar bijv. een afscherming d.m.v bijv. een hekwerk aan de kant van de sloot uitkomend op de Meinsmawei; deze is laatst erg diep en schuin afgegraven waardoor ik dit qua diepte en erg schuine walkant te gevaarlijk vind met het oog op het te water kunnen raken van kinderen en/of honden.

Graag uw op-en aanmerkingen deponeren op : Seewei 39 te Moddergat t.a.v Leonie Prins ( dorpsbelang Paesens/Moddergat)

Aankomende evenementen