Verslag vergadering 4 oktober 2017

Onderwerpen:

Overleg met stichtingbestuur Museum Noardeast Fryslân

Vergadering 28 september met bestuur stichting Museum Noardeast Fryslân.

We hebben afgesproken dat we de uitslagen van de enquête naar de stichting sturen en dat we daarna weer een bijeenkomst plannen.  In de vergadering heeft het bestuur van de stichting te kennen gegeven dat de plaatsing van een gebouw voor 150 personen bij het garnalenfabriekje  eerst niet doorgaat. Grote bijeenkomsten worden gehouden in de kerk te Nes.

 

Overleg met DOM voorzitter Ruud van de Hel:

Toeristische Folder

Het maken van een folder voor het toerisme met DOMgelden. Klaziena van de Werff wil wordt hierbij betrokken. Dorpsbelang gaat dit in samewerking met haar doen. Hiervoor wordt een aanvrag bij de DOM ingediend. In 2018 moet deze folder worden uitgebracht in verband met Cultuurstad 2018.

Aanschaf AED

Er was een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een nieuwe AED.  De overkoepelende DOM gaat echter niet akkoord met het verstrekken van geld voor de trainingen van 5 jaar. Er zal evt. een nieuwe aanvraag komen zonder de vergoeding van de trainingen. Discussiepunt is echter wel: Er is een AED aanwezig op accepteerbare afstand. Niet een AED is het belangrijkste, maar de reanimatie zelf is van levensbelang. Als daarmee begonnen wordt is de AED nog een hulpmiddel aldus twee ervaringsdeskundigen.

Vrijwilligers willen graag twee trainingen per jaar; John en Ruud willen evt. belangeloos de tweede training geven. Ze zijn beide gecertificeerd. We gaan hierover een besluit nemen in overleg met de opstellers van het plan Bert OVerzet en Oene van der Woude.

In de toekomst zal de DOM geregeld op de vergaderingen van Dorpsbelang zijn.

Uitslag enquête Dorp Paesens Moddergat

Verder besluiten we dat deze week de uitslagen van de enquête naar buiten worden gebracht op www. paesens-moddergat.nl met een link naar facebook.  Eind oktober evt nog bijvoegen bij de verspreiding van uitnodiging toneelvoorstelling.

Toneelvoorstelling

De toneelvoorstelling zal zijn op vrijdag 10 november.

 

 

 

Aankomende evenementen