Toneelavond 2019

Ut namme fan ‘De lytse Komeedzje’

Achte toanielfreonen,

Wy hawwe wer in toanielstik op ‘e priemen.
De foarstelling yn ‘De Lawei’ yn Drachten is dit seizoen op sneon 18
jannewaris 2020, jûns om 20.15 oere. Dus dizze kear net yn novimber mar yn jannewaris!

Wy wolle graach foar jimme spylje.

Zoals u hierboven kunt lezen, speelt ‘De lytse Komeedzje’ pas in januari 2020 en komen zij níet, zoals u gewend bent, daaraan voorafgaand in november dit jaar bij ons in Paesens-Moddergat, maar pas op 10 januari 2020!
Noteer deze datum vast in uw agenda, want als bestuur van Vereniging voor Dorpsbelang willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om na afloop van de voorstelling samen met u te proosten op het Nije Jier!

Vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelang Paesens-Moddergat

 

 

Aankomende evenementen