Oproep

It Fryske Gea is in samenwerking met Dorpsbelang op zoek naar foto’s uit een lang verleden van de Paezumerlannen. Deze foto’s kunnen eventueel gebruikt worden voor de verbeteringsplannen in de Paezumerlannen, die It Fryske Gea in samenspraak met bewoners wil uitvoeren.

Denk hierbij aan foto’s van de slikwerkers of de melkjister en ook het unieke buitendijkse sportveld, waar destijds werd gekorfbald. Foto’s van andere activiteiten in dit gebied zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Heeft u oude foto’s en wilt u deze delen, mail ze dan naar dorpsbelang@paesens-moddergat.nl of plaats ze in een reactie op de facebookpagina van Paesens-Moddergat.

Als u niet in de gelegenheid bent om te mailen, dan kunnen we ze ook inscannen. Neem dan contact op met een lid van Dorpsbelang.