Mededeling Dorpsbelang

Beste dorpsgenoten,

Velen zullen het al vernomen hebben, dat de heer Freek Lei ons ontvallen is.
De volgende advertentietekst is vrijdag geplaatst in de Leeuwarder Courant:

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling is overleden, onze gewaardeerde voorzitter Freek Lei.
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en familie.

Bestuur en leden van Dorpsbelang Paesens-Moddergat

Aankomende evenementen