Bijeenkomst Carbidschieten

We willen de jeugd uitnodigen om deze avond bij te wonen, meld je aan op dorpsbelang@paesens-moddergat.nl of via het bericht op facebook Paesens Moddergat

Over een aantal weken knallen we het jaar 2018 alweer de lucht in.

Wij willen u/jullie uitnodigen voor een informatieavond over de jaarwisseling 2018-2019. Dit in plaats van de dorpenbezoeken die we voorheen altijd hadden.

U/jullie hebben de keus uit een tweetal avonden. En wel op:

  • Woensdagavond 14 november om 19.30 uur, of
  • Maandagavond 19 november om 19.30 op het stadhuis in Dokkum.

Het is de bedoeling om met een afvaardiging van de Vereniging van Dorpsbelangen en van de carbidploegen en de jeugd van de vreugdevuren even zaken door te spreken.

Deze avond zullen aanwezig zijn:

Afvaardiging van de:

  • Politie éénheid Noord Nederland, en
  • Gemeente (o.a. Reinder Cuperus, Lana Span, Klaas Luinstra en Jolanda Wijnberg).

Aankomende evenementen