Belangrijke Mededeling Dorpsbelang WadOpera

Beste vaste dorpsbewoners van Peazens-Moddergat

Als het goed is heeft u allen vandaag een uitnodiging ontvangen.

Mocht u als vaste bewoners door onvoorziene omstandigheden geen uitnodiging ontvangen hebben dan kan u als nog een uitnodiging ophalen bij Wiepkje en Taeke. Seewei 19a.

De aanmeldingen stromen al binnen waar de organisatie heel blij mee is.

Zou u bij aanmelding van meerdere personen uit een gezin woonachtig op het zelfde adres, de namen willen vermelden van alle personen die komen.

Wel zien we dat er mensen zich aanmelden met meer personen dan er op dat adres wonen. Dit is absoluut niet de bedoeling.

Het gaat echt alleen om inwoners van onze beide dorpen. Dus familieleden, vrienden, recreanten of andere aanverwanten kunnen deze avond niet mee komen.

Er wordt hier op gecontroleerd bij binnenkomst, en het zou jammer zijn dat mensen teleurgesteld huiswaarts moeten keren. Want uitzonderingen worden er niet gemaakt.

Nogmaals deze avond is alleen voor vaste dorpsbewoners, vrijwilligers en de gasten van de Stichting Altijd Doen.

Let op: omdat de organisatie zich moet houden aan de door de overheid bepaalde Corona-regels, hebben zij u gevraagd om u vooraf aan te melden voor deze generale repetitie.

Blijf thuis bij gezondheidsklachten. Wij gaan er vanuit dat u ofwel gevaccineerd bent en/of in het bezit bent van een negatieve testuitslag van max. 24 uur oud. Blijf gezond, houd afstand!

Aankomende evenementen