Verkeershinder in verband met restauratie riool

Bericht van gemeente DDFK

De komende weken gaan we bezig met de renovatie van de riolering in
Paesens / Moddergat. Dit betekent dat we de bestaande riolering zoveel
mogelijk van binnenuit gaan renoveren met moderne technieken. Daarnaast
zullen we aantal gebreken in de riolering d.m.v. graafwerkzaamheden
moeten herstellen. De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door
Aarsleff Leidingrenovatie BV uit Uitgeest, de overige werkzaamheden aan
de riolering worden uitgevoerd Witteveen te Surhuisterveen. De
graafwerkzaamheden zullen veelal plaatselijke herstelmaatregelen zijn.
Alleen in het kruispunt De Kamp – Seewei zullen we meer moeten
herstellen aan de riolering.

De werkzaamheden staan gepland voor week 41, 42 en 43. Beide aannemers
zullen de direct aanwonenden informeren over de werkzaamheden. Daarnaast
zal er ook een omleidingsroute worden aangebracht ivm de werkzaamheden.

Aankomende evenementen