Uitnodiging Fryske Gea 28 september 2019

Informatiebijeenkomst:

Impuls voor natuur, erfgoed en beleving op de Peazemerlannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwelder en zomerpolders van de Peazemerlannen zijn al ruim 30 jaar in beheer bij It Fryske Gea. Broedvogels, trekvogels en talloze kwelderplanten zijn hier te vinden. Er liggen talloze voetstappen en verhalen van bewoners van Paesens en Moddergat en van mensen van elders die van het gebied komen genieten. In 2016 werd It Fryske Gea ook eigenaar van het gebied, waardoor de mogelijkheid ontstond om diverse verbeteringsmaatregelen te nemen. Op een bijeenkomst in Paesens kregen we als verzoeken mee: zorg voor minder verruiging op de kwelder, meer ruimte voor broedvogels, maak cultuurhistorische verhalen beter zichtbaar en ontwikkel de plannen met aandacht voor de beleving.

 

It Fryske Gea heeft een plan op hoofdlijnen ontwikkeld en heeft daarvoor geld van het Waddenfonds ontvangen.  Nu we het plan concreet kunnen gaan maken bespreken we de stand van zaken graag met inwoners van de dorpen nabij de Peazemerlannen. Op deze ochtend laten we de volgende zaken zien:

  • Een cultuurhistorische analyse van de Peazemerlannen
  • Een uitwerking hoe een groot deel van de kwelder weer begraasbaar gemaakt kan worden.
  • De oostelijke punt van de zomerpolder, waar plassen blijven staan, stellen we open voor de zee, zodat hier weer klei komt en op termijn weer begroeiing ontstaat.
  • Een broedeiland voor kluten en sterns maakt onderdeel uit van het plan
  • Deze plannen hebben gevolgen voor de wandelroute over de zomerdijk. We zien verschillende mogelijkheden voor aanpassing van de wandelroute.

 

Inwoners van Paesens, Moddergat en de omliggende dorpen nodigen wij graag uit om deze plannen te bespreken op zaterdag 28 september 2019 om 10.00u in de Wynroas.

Om een indruk te hebben van het aantal deelnemers is ons verzoek u op te geven via email: info@itfryskegea.nl

 

Programma

 

10.00u Introductie van de plannen in de Wynroas, Seewei 40, 9142 Moddergat

  • Welkom door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea
  • Presentatie van de plannen op hoofdlijnen door Chris Bakker. Daarbij is ook aandacht voor wat we met de eerdere reacties gedaan hebben.
  • Presentatie cultuurhistorische verkenning door Stefien Smeding. Deze verkenning is gedaan om het onderwerp cultuurhistorie goed mee te kunnen nemen in het ontwerp dat we gaan maken.
  • Dilemma’s en vragen: Bespreking van dilemma’s die we zelf zien en gelegenheid voor vragen
  • Planning

 

11.30u – 13.00u veldbezoek onder leiding van Jan Jelle Jongsma en Chris Bakker

Voor wie dat wil bekijken we in het veld enkele plaatsen waar inrichtingsmaatregelen gepland zijn.

 

Aankomende evenementen