Puzzelrit Koningsdag

Op koningsdag werd weer de traditionele puzzelrit gehouden. Er waren 17 deelnemers. Eigenlijk wat te weinig voor het vele werk en de gemaakte kosten. Dus dorpsbewoners willen we deze activiteit behouden dan volgend jaar allemaal meedoen. Fokke en Renske willen we bedanken voor het uitzetten van de rit.
In de bijlage vind u een verslag van de puzzelrit op verzoek van Fokke en Renske. Te lezen voor de liefhebber. Puzzelrit
De prijswinnaars zijn op de kiek gezet.


Aankomende evenementen