Programma de Garnalefabryk 2017-2021

Op 31 januari is het definitieve Programma de Garnalefabryk 2017-2021 verschenen, zie deze PDF bijlage.
Met dank aan het Programma Naar een Rijke Waddenzee – door hun opdracht hebben Stichting Musea Noardeast Fryslân,It Fryske Gea, de gemeente Dongeradeel/DDFK en de Provincie Fryslân een flinke impuls aan hun initiatief voor de Garnalefabryk kunnen geven.

De media hebben flink aandacht gegeven het Programma; zo is Anke te zien en te horen geweest op Omrop Fryslân en hebben ook de kranten het een en ander geschreven. Daarnaast gonst het ook rond op social media (facebook en twitter) – de Garnalefabryk heeft inmiddels veel likes
erbij gekregen.

Mocht je ideeën hebben voor een activiteit passend bij het Programma, mocht je de locatie It Grenaatfabryk willen huren of wil je gewoon eens met ons praten over wat er allemaal kan, schroom dan niet om contact te zoeken. Of kom gewoon eens langs in Paesens-Moddergat. sa moai!

We spreken jullie graag!

Met vriendelijke groet,

Anke Bijlsma – Programmeur de Garnalefabryk 2017 (06-41605898)

Klaas Laansma – Zakelijk leider de Garnalefabryk 2017 (06-48082651)

Aankomende evenementen