Opening vernieuwde speeltuin

Vrijdag 5 november 14 uur
 
 
Uitnodiging opening vernieuwde speeltuin de Wiel in Paesens-Moddergat
 

‘natuurlijk, 

 avontuurlijk, 

 speelrijk 

aan de zeedijk’

 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om vrijdagmiddag 5 november aanwezig te zijn bij de opening van de vernieuwde speeltuin de Wiel in Paesens-Moddergat op een prachtige lokatie achter de zeedijk.

OpeningWij zijn erg blij met de vernieuwing van de speeltuin en willen dit graag met alle kinderen van basisschool ’t Kompas vieren. Om 14 uur vertrekken we vanaf de school in een lange muzikale optocht naar de speeltuin. Daar worden eerst de insectenhotels opgehangen welke door de kinderen van groep 7 en 8 zijn gemaakt. Daarna opent een van de kinderen de speeltuin officieel door van de kabelbaan door een lint te glijden.

Wens vanuit het dorp

Bij de kinderen uit de dorpen Paesens-Moddergat ontstond het initiatief voor een herinrichting van de speeltuin aan de Wiel. Zij hebben hun wens, middels een tekening, kenbaar gemaakt bij het dorpsbelang. Hierbij is een werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste ouders samengesteld die de voorbereidingen van de herinrichting heeft opgestart. Na overleg met de kinderen is dit verder uitgewerkt in een duurzaam en toekomstbestendig plan welke de leefbaarheid van beide dorpen verhoogd voor de jonge gezinnen met kinderen. 

De keuze van de toestellen en invulling van het terrein is een samenwerking met de gemeente Noard East Fryslân, dorpsbelang en de bewoners van Paesens-Moddergat.

Het robuust houten schip voor de jongste piraatjes knipoogt naar de visserij van Paesens-Moddergat. De aan te planten kastanjeboom met boombank geeft schaduw en draagt bij aan een groene natuurlijke omgeving.

Natuurlijk spelen

Een natuurlijk speelterrein biedt kinderen avontuur en uitdaging. Daarnaast willen we ook ruimte gegeven aan bloemen en kruidachtige planten die van belang zijn voor vlinders en andere insecten. Een deel van het terrein zal worden ingezaaid met bloemrijk graszaad wat niet wordt gemaaid. Een natuurlijke speelomgeving geeft energie en een positieve invloed op de omgeving voor mens en dier.

De speeltuin is tot stand gekomen met subsidie van: 

Iepen Mienskipfûns

Dorpen en Wijkenfonds

Stichting Femme van der Schaaf

VSB fonds

WMR Rinsumageest

NAM

Stichting Old Burger Weeshuis

Gemeente Noard-East Fryslân

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kristien Pilat

Werkgroep Speeltuin de Wiel

Paesens Moddergat

Aankomende evenementen